top of page

Boerenpsalm

2005

Een theaterspektakel naar de klassieker van Felix Timmermans

Boer Wortel is de verpersoonlijking van de Vlaamse boerenmentaliteit

Naar het werk van de Lierse schrijver Felix Timmermans. Het verhaal is een lofzang op de menselijke relaties tijdens het harde boerenleven en tegelijk een ode aan de Vlaamse boerenmentaliteit.

Trouwen, feesten,
rouwen, vloeken,
vechten, beminnen,
spreken als ‘t moet, zwijgen als ‘t kan,
rusten in de krater van de vulkaan
liefde als slierten nevel in een betovert woud
beangstigend en toch verleidelijk
ergens ligt het moeras
het leven danst als een strijkstok over de ziel
soms wiegend en glijdend
of hevig en snijdend
orde en chaos met elkaar strijdend

Felix Timmermans (1886-1947) wordt veelal afgedaan als een volksverteller. In de periode tussen de twee wereldoorlogen is hij nochtans één van de belangrijkste Vlaamse schrijvers. Samen met o.a. Claes en Streuvels ontwikkeld Timmermans een impressionisme in en felgekleurde, soms overladen stijl. Zijn verteltrant is zoals z’n illustraties: krachtig, een beetje naïef, maar steeds duidelijk. Onder de oppervlakkige verhaallijn zit een fijnzinnigheid die wortelt in de pittoreske Kempische tradities. Zijn werk wordt nog regelmatig op de scène gezet en ook de televisie is Timmermans nog steeds niet vergeten.

Dit theaterspektakel was enkel mogelijk danzij heel wat mensen. Het decor is geïnspireerd op een boerderij die ooit op ‘t Goor heeft gestaan, voor de kostuums is er opzoekwerk gedaan, toch werden de kleuren van de kleding zo gekozen dat de vrouwen niet gedoemd waren tot doffe, donkere ellende, maar dat zij zich aan het leven aanbieden als trotse Kempische vorstinnen. En met de belichting werd vooral sfeer geschilderd. Met het spel van licht en schaduw werd de koudheid van het kunstlicht verzacht.

Muziek moest het toneelstuk binnendringen en daar z’n sporen nalaten zoals het vocht de muren intrekt en bruinverkleurde kringen nalaat op het verschenen bloemetjesbehang van de mansarde. De duffe mansarde, waar we, onder een laagje stof, onze herinneringen bewaren. De eerste plaats waar je aan terug denkt als er over gezelligheid en thuis wordt gesproken. Voor iedereen is de kleur van vroeger anders maar altijd gaat zij samen met nostalgie en melancholie. De muziek werd gekozen uit verschillende culturen, tijden, land en volkeren die het leven, zoals het zich aan Wortel voordoet, nu nog dagdagelijks meemaken. De gebruikte versie van Boerenkermis is een bewerking van Guy Huygen.

 

Dankzij al deze kunstenaars werden dit 11 topvoorstellingen die De Goorse Molenwiek tot ver buiten de dorpsgrenzen op de kaart hebben gezet.

 

Regie:  Johan Lutgen

Met:     Annelies Paepen, Steven Tielemans, Sonja Vonckx, Guido Verbeeck, Ann Corthout, Roger Van Oosterwyck,

              Evi Mattheus, Nick Verbraeken, Maria Torfs, Niels Goyvaerts, Bert Gysbrechts, Maurice Claes, Bart Claes,

              Emiel Vleugels, Albert Ruymaekers, Nikol Verstraeten, Kristine Verbraeken, Cecile Verschueren, Matthias De Bot,

              Guido Verbraeken, Quirien Van Overstraeten, Marc Vonckx, Thomas Vleugels, Sanne Goyvaerts, Steven Willemsens,

              Carmen Vets, Eveline Scheerens, Andy Peetermans, Chloé Goyvaerts, Tine Peeters en Saya Lutgen

Figuratie:  Carine Leclef, Marijke Laeremans, Lindsay Peetermans, Olivier Claes, Vicky Van Loo en Florian Van Overstraeten

     

Scan 9.jpeg

Het Vaderhuis (Jan Coeckelbergs)

-------------------------------

Het is niet groot, het is niet mooi

Drie eeuwen oud, wat scheef gezaktV

an hout en leem met kalk beplakt

Zijn weeght en wand, het dak van strooi.

 

Het staat daar eenzaam in’t geboomt

En ‘t groen van palm en hulst en mast

En wijngaardrank die weeldrig wast,

Het staat daar stil alsof het droomt.

 

En toch heb ik die huisje lief

En ‘k ruilde ‘t voor geen andre woon

Al was die zevenmaal zoo schoon

En ingericht tot mijn gerief

 

Hier speelde ik eens als kind en ‘k zat

Er aan den heerd bij ‘t avonduur

Te staren in het vlammende vuur

Wen vader, saam met moeder, bad.

 

Toen gingen moeder, vader heen

Maar niet hun beeld. Dat bleef mij bij.

En alles hier herinnert mij

De dagen van het ver verleen

 

En toch, ik laat ook eens ons huis‘

k ga verre weg, hoe hard het zij

en keer nooit weer. Vriend bid met mij

opdat ik vinde een beter thuis.

bottom of page